Publicacións

 
ritual-libro-2.jpg

Ritual para unha tribo capital de concello

Datos da edición

  • Ano:  2016
  • Lugar:  A Coruña
  • Editorial:  Fundación Manuel María de Estudos Galegos
  • ISBN:  978-84-945714--4
  • Páxinas:  118
  • Prezo:   €

Reseña

Ritual para unha tribo capital de concello é un canto lírico-etnográfico da tribo natal de Manuel María. A intimidade, as lembranzas, a historia persoal e colectiva, as vivencias, as identificacións coa natureza, os retratos de familia, a denuncia social, as romarías, as lendas, os ritos, os traballos... fanse presentes neste espazo vital dunhas xentes e dun pobo que ama, que sente seu e que ergue poeticamente desde a lembranza da súa infancia para ir avanzando no tempo até o presente-futuro do seu non ser físico.

Escolma

Non podo, Outeiro, tribo de meu,
luz e morte miñas, imaxinarte
sen Saleta. Ela chegou a ti,
olloute. E abriuse ao teu amor.
Ti décheslle o teu asombro puro,
o teu nu latexo emocionado,
a voz comunal das túas campás,
o murmurio litúrxico do Miño
e a prodixiosa canción do merlo
máis xentil e fermoso, que vive
nas altas soidades do Cepelo.
E os tres –Saleta, a tribo e eu–
somos, xa para sempre endexamais,
a terra pura, carnal e apaixonada.