Manuel María > Obra

Obra_completa_I.jpg

Obra poética completa I (1950-1979)

Primeira edición

  • Ano:  2001
  • Lugar:  A Coruña
  • Editorial:  Espiral Maior
  • Número de páxinas:  731
  • ISBN: