Manuel María > Obra

Poemas_para_dicirlle_a_duas_lagoas.jpg

Poemas para dicirlle a dúas lagoas

Primeira edición

  • Ano:  1994
  • Lugar:  AA Coruña
  • Editorial:  Espiral Maior
  • Número de páxinas:  48
  • ISBN: 

Outros datos da obra

1ª ed., Edicións Espiral Maior, Col. A Illa Verde, nº 7, A Coruña, 1994, limiar de Miguel Anxo Fernán-Vello; 2ª ed., en MANUEL MARÍA, Obra poética completa II (1981-2000), Edicións Espiral Maior, Col. Opera Prima, A Coruña, 2001, pp. 561-580, limiar de Miguel Anxo Fernán-Vello.