Manuel María > Obra

Cantigas_e_Cantos_de_Panton.jpg

Cantigas e cantos de Pantón

Primeira edición

  • Ano:  1994
  • Lugar:  A Coruña
  • Editorial:  Concello de Pantón
  • Número de páxinas:  56
  • ISBN: 

Outros datos da obra

1ª ed., Concello de Pantón, Pantón-A Coruña, 1994, limiar de Manuel María; 2ª ed., en MANUEL MARÍA, Obra poética completa II (1981-2000), Edicións Espiral Maior, Col. Opera Prima, A Coruña, 2001, pp. 535-559, limiar de Manuel María.