Manuel María > Obra

A_Primavera_de_Venus.jpg

A primavera de Venus

Primeira edición

  • Ano:  1993
  • Lugar:  A Coruña
  • Editorial:  Espiral Maior
  • Número de páxinas:  56
  • ISBN: 

Outros datos da obra

1ª ed., Edicións Espiral Maior, Col. Espiral Maior Poesía, nº 11, A Coruña, 1993, limiar de Claudio Rodríguez Fer, portada e ilustracións de Felipe Criado; 2ª ed., en MANUEL MARÍA, Obra poética completa II (1981-2000), Edicións Espiral Maior, Col. Opera Prima, A Coruña, 2001, pp. 485-515, limiar de Claudio Rodríguez Fer.