Manuel María > Obra

Panxolinhas.jpg

Panxoliñas

Primeira edición

  • Ano:  1992
  • Lugar:  Guitiriz
  • Editorial:  A.C. Xermolos
  • Número de páxinas:  58
  • ISBN: 

Outros datos da obra

1ª ed., A. C. Xermolos de Guitiriz, Guitiriz, 1992, limiar de Alfonso Blanco Torrado, ilustrado con fotografías de Héctor e Mariam; 2ª ed., en MANUEL MARÍA, Obra poética completa II (1981-2000), Edicións Espiral Maior, Col. Opera Prima, A Coruña, 2001, pp. 467-483, limiar de Alfonso Blanco Torrado.