Manuel María > Obra

Sonetos_ao_Val_de_Quiroga.jpg

Sonetos ao Val de Quiroga

Primeira edición

  • Ano:  1988
  • Lugar:  Quiroga
  • Editorial:  Concello de Quiroga
  • Número de páxinas:  72
  • ISBN: 

Outros datos da obra

1ª ed., Concello de Quiroga, 1988,limiar de Xosé Estévez, portada e ilustracións de Teixelo; 2ª ed., en MANUEL MARÍA, Obra poética completa II (1981-2000), Edicións Espiral Maior, Col. Opera Prima, A Coruña, 2001, pp. 361-381, limiar de Xosé Estévez.