Manuel María > Obra

Informe_pra_axudar_a_alcender_unha_cerilla.jpg

Informe para axudar a alcender unha cerilla

Primeira edición

  • Ano:  1973
  • Lugar:  Montevideo
  • Editorial:  Edicións Patronato da Cultura Galega
  • Número de páxinas:  36
  • ISBN: 

Outros datos da obra

1ª ed., Edicións Patronato da Cultura Galega, Montevideo, 1973, portada de Luís Seoane; 2ª ed., en MANUEL MARÍA, Obra poética completa I (1950-1979), Edicións Espiral Maior, Col. Opera Prima, A Coruña, 2001, pp. 507-530.