Noticias

A Casa de Galiza en Gipuzkoa convoca a VII edición do Certame de poesía en lingua galega Manuel María

002.jpg

14/09/2019

O prazo para presentar os poemas finaliza o 16 de outubro de 2019

A Casa de Galicia en Gipuzkoa vén de convocar o VII Certame de poesía Manuel María. As bases do concurso son as seguintes: 

1 O poema estará escrito en lingua galega e terá un máximo de noventa versos e un mínimo de corenta. Admitiranse conxuntos de poemas de temática común sempre que non excedan dos cen versos.

2 O poema enviarase nun sobre sen remitente nin indicación algunha referente á personalidade do autor ao seguinte enderezo:
Casa de Galicia en Gipuzkoa
Certame de poesía Manuel María
Rúa Zabaleta, 28 - baixo
20002 San Sebastián - Gipuzkoa

Dentro, noutro sobre pechado, figurará exteriormente o primeiro verso do poema e no interior do mesmo sobre constará o nome, enderezo, número do DNI, teléfono e enderezo electrónico do autor. Tamén haberá que adxuntar cumprimentada e asinada a folla de LOPD (casagalicia.org/lopd-poesia.pdf)

3 As obras que se presenten serán inéditas e permitiranse máximo dúas obras por autor.

4 Os poemas enviaranse por quintuplicado sen grampar nin encandernar antes do día 16 de outubro de 2019.

5 A organización nomeará un xurado composto por persoeiros relevantes da creación e da crítica e daranse a coñecer no momento de facerse público o fallo do xurado.

6 Os premios fallaranse o 9 de novembro de 2019. Os poemas premiados serán editados pola Casa de Galicia en Gipuzkoa na forma e no lugar que se estime axeitado.

7 Os premios consistirán en:
1º premio: 400 euros
2º premio: 200 euros
3º premio: 100 euros

8 Os premios publicaranse na web da Casa de Galicia en Gipuzkoa unha vez realizado o fallo por parte do xurado. Sempre que sexa posible emitirase en directo o fallo pola rede (Facebook ou Periscope da Casa).

9 O feito de participar supón aceptar a resolución do xurado así como as bases do certame. O xurado poderá declarar deserto algún premio.

10 A Casa de Galicia en Gipuzkoa resérvase os dereitos de publicar calquera dos traballos presentados ao concurso na forma ou no medio que estime axeitado.

11 Non se devolverán os orixinais.