Noticias

Manuel María, Fotobiografía sonora

A presente publicación está formada por un libro de 190 páxinas con máis de 100 fotografías. Acompáñana dous Cd´s de Audio, un que contén 19 poemas lidos por Manuel María e outro 17 cancións interpretadas por distintos grupos sobre poemas de Manuel María.

A obra, deseñada con unha concepción gráfica eminentemente divulgativa, ten os seus valores principais na linguaxe visual e sonora. Búscase chegar aos lectores cunha imaxe gráfica e sonora, real e acorde ca figura, obra e transcendencia de Manuel María.

CD 1.- POEMAS RECITADOS NA VOZ DE MANUEL MARÍA:

1. Acuso á clase media. 2.Mensaxe a Manuel Curros Enríquez 3.Ollos de nenos 4. A paisaxe é fermosa 5. Aldraxe contra a xistra 6. Os intres que estamos a vivir 7. Non estou nun mundo de revelaciós 8. Contentámonos con nada 9. Renunciade á vella lingua 10. Cómpre afogar as bágoas 11. É urxente. Non hai 12. A fala é comuñón e sentimento 13. Aínda, ¡ouh pobo meu! 14. Anosa nobre fala ten 15. Non creas o que din os xornais 16. Galiza é o pobo e nada máis 17. Escribo, ¡0uh pobo meu! 18. O pobo é invencíbel

CD 2.- CANCIÓNS SOBRE POEMAS DE MANUEL MARÍA

1. O Aradiño. Fuxan Os Ventos

2. Labregos. Fuxan Os Ventos

3. Cantiga das Encrobas. Fuxan Os Ventos

4. O Carro. Fuxan Os Ventos

5. Canto de Esperanza A Quenlla

6. A historia de Galicia. A Quenlla

7. Bando do Alcalde. A Quenlla

8. Verbas a un irmao. A Quenlla

9. Un segredo. A Quenlla

10. Idioma meu. María Manuela

11. Manual de señorito. María Manuela

12. O cuco – Caracol- O meu burriño. Suso Vaamonde

13. Galicia. Suso Vaamonde

14. O meu barco. O Carro

15. Señor gato: atención. Na Virada

16. Edicte. Enric Barbat

17. Amari hitzak. Deabruak Teiletuetan