Actividades

Terceira edición do concurso escolar de recitado de poesía "Rosalía sempre viva"

Terceira edición do concurso escolar de recitado de poesía

A Casa-Museo Manuel María convoca o Concurso de recitado de poesía destinado ao alumnado de ensino non universitario sobre poemas de Rosalía e Manuel María.
BASES
1.- OBXECTIVO
Este concurso ten como finalidade a potenciación da expresión oral e a creatividade do alumnado a través do coñecemento e recitado da obra de Rosalía de Castro e de Manuel María, para celebrarmos así o aniversario da nosa escritora máis universal.
 2.- PERSOAS DESTINATARIAS
O concurso ten carácter individual e vai destinado a todo o alumnado galego de Educación Primaria, Educación Secundaria e Bacharelato. No caso do alumnado de primeiro e segundo curso de primaria tamén poderán participar en grupo.
3.- CATEGORÍAS
Estabelécense as seguintes categorías:
1.    1º, 2º e 3º curso de primaria.
2.    4º, 5º e 6º de primaria.
3.    Educación secundaria.
4.    Bacharelato.
4.- FASES
Contémplanse dúas fases:
•    Fase de centros:
a) Será organizada por cada centro aténdose unicamente ás bases e condicións que cada un deles estabelecer.
b) Cada centro seleccionará un máximo de 2 alumnos/as por categoría para a súa participación na segunda fase. Na categoría de 1º e 2º curso de primaria poderase seleccionar un grupo (toda a clase ou parte dela), sempre que na segunda fase recitaren un único poema en acto único.
•    Fase final:
a) Nesta fase participarán aqueles/as alumnos/as que foren seleccionados/as na primeira fase.
b) Consistirá no recitado dunha única poesía escollida libremente de entre a obra en galego de Rosalía de Castro ou a de Manuel María.
c) Valorarase a autenticidade e naturalidade do recitado, ton, timbre, ritmo, pausas, dicción, inflexión da voz e expresividade. Tamén se valorará a súa memorización e o seu nivel de dificultade.
5.-PRAZOS
1.    Os centros participantes deberán facer a súa preinscrición antes do 3 de febreiro de 2017. Pódeno facer por correo electrónico en contacto@casamuseomanuelmaria.gal. A Casa-Museo confirmará ao centro a recepción da solicitude.
2.    En función do número de preinscritos, a organización comunicará aos centros o número de alumnos/as que poden participar na fase final en cada unha das categorías.
3.    Os centros deberán comunicar á Casa-Museo antes do 3 de marzo o nome dos/as alumnos/as que participan en cada categoría e o poema que recitarán.
6.-FASE FINAL
a) A fase final celebrarase na Casa-Museo Manuel María (Outeiro de Rei – Lugo) o sábado 18 de marzo.
b) O concurso consistirá no recitado dun único poema por cada participante escollido libremente entre a obra en galego de Rosalía de Castro ou a de Manuel María.
7.-O XURADO
a) O xurado estará composto por tres persoas alleas aos centros participantes con experiencia nestas actividades. Actuará como secretaria unha persoa representante da Casa-Museo Manuel María.
b) O xurado emitirá o ditame o mesmo día da celebración do concurso e terá un carácter inapelábel.
8.-PREMIOS
a) Os premios na primeira fase, caso de os haber, serán determinados e patrocinados por cada centro.
b) Na segunda fase concederanse catro premios individuais, un por cada categoría, consistentes nun dispositivo electrónico multimedia de uso persoal e diploma.
c) O xurado poderá conceder Mencións Honoríficas a aquelas persoas participantes que considerar oportuno, recibindo neste caso os/as galardoados/as un pequeno lote de libros.
d) Todos e todas as concursantes da fase final recibirán un diploma acreditativo de teren participado no Concurso.
9.-OUTROS REQUISITOS PARA PARTICIPAR NA FASE FINAL
a) Cada persoa participante deberá enviar a autorización de pais/nais ou titores/as legais para a filmación da proba e posterior divulgación.
b) O acompañamento do alumnado participante e a súa custodia na fase final correrá por conta das súas familias ou titores/as legais.
A participación no concurso leva consigo a aceptación destas bases.

 

 

Cáseque trescentas persoas de toda Galiza se xuntaron este sábado, día 18, na Casa-Museo Manuel María de Outeiro de Rei para celebraren a fase final do Certame de recitado de poesía de Rosalía de Castro e de Manuel María "Rosalía sempre viva".

Os premiados foron:

CATEGORÍA 1º, 2º e 3º DE PRIMARIA
Premio: 
CEIP de Albeiros (Lugo) polo recitado dunha composición de poemas de paxaros de Manuel María
Mención Honorífica:
CEIP Méndez Pelayo (Lugo) polo recitado do poema ‘A natureza’ de Manuel María

CATEGORÍA 4º, 5º e 6º DE PRIMARIA
Premio:
Rosalía Bernárdez Riopedre do CEIP Menéndez Pelayo de Lugo polo recitado do poema ‘Unha vez tiven un cravo’ de Rosalía de Castro

CATEGORIA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Premio:
Mariña Area Falcón do IES Francisco Asorey de Cambados polo recitado do poema ‘Cando a luniña aparece’ de Rosalía de Castro
Mención Honorífica:
Emma Domínguez Heduy do IES Auga da Laxe de Gondomar polo recitado do poema ‘Un repoludo gaiteiro’ de Rosalía de Castro

CATEGORÍA BACHARELATO
Premio:
Lucía Amaro Losada do IES A Pinguela de Monforte de Lemos polo recitado do poema ‘Silencio’ de Rosalía de Castro

A Casa-Museo Manuel María, organizadora do evento, agradece inmensamente todas as persoas que fixeron posíbel que este sábado xa ido fose unha xornada inesquecíbel: ao alumnado que participou, ao profesorado que acompañou, ás familias que, facendo un considerábel esforzo, ás veces de moi lonxe, tamén quixeron unirse a esta festa e ás persoas voluntarias que máis un ano axudaron en diferentes tarefas para que todo funcionase ben.